Előszó a DictionELI-hez

 

 

A DictionELI (ELIszótár) a Szegedi Tudományegyetem Támop-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt egyik részfeladataként készült el. A terminológiai részprojekt célja volt egy terminológiai háttér-adatbázis és egy szótár készítése a lézerek, elsősorban a nagy energiájú, atto- és femtoszekundumos, impulzusüzemmódú lézerek témakörében.

A lehetőséget erre az kínálta, hogy Magyarország lett a nemzetközi „szuperlézer” projekt (Extreme Light Infrastructure (ELI) projekt: www.eli-hu.hu) egyik központja. A projekt munkanyelve az angol nyelv, ezért a résztvevők angolul írták meg a kutatás-feljesztés során készített dokumentumokat, de a dokumentációt két nyelven kellett elkészíteni: angol és magyar nyelven. Ezek az angol nyelvű szövegek és magyar nyelvű fordításaik szolgáltak a terminuskivonatolás forrásául. A szövegfeldolgozás és kézi terminuskivonatolás, majd pedig a több körös szakmai ellenőrzés időigényes volta miatt a projekt másfél évig zajlott.

A DictionELI elkészítését több ok miatt is jelentős eredménynek tartjuk. 1) Ez az első olyan magyar terminológiai projekt a gyakorlatunkban, amelyben lehetőségünk volt a kezdetektől a befejezésig minden folyamatot a nemzetközi terminológiai ajánlások alapján elvégezni. Olyan pilot fejlesztés, amely modellként szolgálhat más szakmák, szakterületek terminológiai szótárainak elkészítéséhez. A szakemberek – a lézerfizikusok – minden szükséges szöveget a rendelkezésünkre bocsátottak, hagyták meggyőzni magukat a munkamódszerek helyességéről és szükségességéről, és gyorsan és megbízhatóan végezték a szakmai lektorálást. A nyelvészek és a fizikusok között az együttműködés mintaértékű volt. 2) Elkészültekor az online terminológiai adatbázis több mint 5000 terminológiai egységet tartalmaz, de folyamatosan tovább bővíthető. Nyílt hozzáférésű szótár, vagyis a világon bárhonnan ingyenesen elérhető. Ezzel lehetővé válik a fizikusok, az egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára az egységes magyar terminusok használata és ellenőrzése. A DictionELI elkészítése a lézerágazat terminológia-politikai eredményeként is értékelhető. 3) A fordítási munkafolyamatban a terminológiai adatbázis létezése előfeltétele a fordítások minőségellenőrzésének. A DictionELI létrehozásával és nyilvános közzétételével a fordítók és fordítóirodák számára is elérhetővé válik a nagy energiájú, impulzusüzemű lézerek egységes angol és magyar nyelvű terminológiája, amelynek eredményeként könnyebbé, gyorsabbá és gazdaságosabbá válik a terminológiailag megfelelő és koherens szövegek létrehozása, továbbá csökkenthetők a fordítási költségek és elkerülhetők az esetleges fordítási hibák.

A DictionELI fejlesztéséhez, a terminusok bővítéséhez szívesen fogadunk minden további javaslatot, ajánlást, építő kritikát.

 

 

Budapest–Pécs–Szeged, 2015. május 7-én.

 

 

A szerkesztők

(Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter)