DictionELI

Az ELI szótár portálra vonatkozó adatvédelmi elvek és gyakorlatok, a felhasználókra vonatkozó szabályok

Az adatkezelő: Szegedi Tudományegyetem

E-mail: elitamop@sed.inf.u-szeged.hu

A kezelt adatok:

A weboldal látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítésre kerül a felhasználó hálózati identitása: a számítógép IP-címe és a használt szoftverkörnyezet, valamint a látogatás időpontja és a megtekintett oldalak címe. Ezek az adatokat elektronikus formátumban kerülnek tárolásra szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki. Weboldalunkon a regisztráció során e-mail címet és felhasználói nevet kell megadni. A többi, személyes adat megadása nem kötelező. A regisztrált adatok más számára nem láthatók, csak abban az esetben, ha a felhasználó így rendelkezik. A regisztrált adatok adatbázisban kerülnek tárolásra, ezeket harmadik fél számára nem adjuk tovább, csak jogerős bírósági megkeresés esetén kerülnek kiadásra.

Az adatkezelés célja:

A szerver által automatikusan rögzített adatok a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tárolásra kerülnek. Valamennyi más, a regisztráció során begyűjtött adat a szolgáltatás működtetése, illetve a felhasználók azonosítása érdekében kerül rögzítésre.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlésüket, illetve addig az időpontig küldünk ki hírlevelet, ameddig a felhasználó igényli.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

A szerver által rögzített és tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző szakemberek férnek hozzá. A regisztráció során megadott adatokhoz a fent látható adatkezelő személy fér hozzá.

Fontos figyelmeztetések:

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatban közzétett metódus a személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk. Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

A szótár felhasználóira vonatkozó szabályok

A szótár felhasználói tudomásul veszik, és regisztrációjukkal elfogadják az alábbi szabályokat.

  • A felhasználó hozzájárul és tudomásul veszi, hogy a ELISzótár szótáron megjelent publikált tartalmakhoz fűződő szerzői jogaival kapcsolatosan, a személyhez fűződő jogainak megtartásával, lemond a vagyoni jogairól és a ELISzótár szótár üzemeltetőinek engedélyezi a felhasználás jogát. A publikált tartalmakra vonatkozóan, sem anyagi, sem más jellegű követeléssel a ELISzótár szótár üzemeltetői felé nem él, nem élhet. A szótárak egyes szócikkei nem tartoznak a szerzői jog védelmének hatálya alá, így az azokat létrehozó személyek sem kerülnek feltüntetésre.
  • A publikált tartalmakban található információk hitelességéért, megbízhatóságáért, felhasználásukból eredő esetleges következményekért, kárért a ELISzótár szótár üzemeltetői nem vállalnak, nem vállalhatnak semmilyen felelősséget.

A publikált tartalmak nem tartalmazhatnak:

  • Zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő megnyilvánulásokat (a megnyilvánuláshoz értve a felhasználónevet, aláírást és egyéb, a felhasználó által megadott adatot).
  • Jogszabályba ütköző, illetve jogszabálysértésre buzdító tartalmakat.
  • Faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást sértő tartalmakat.
  • Az erőteljes érzelmi töltettel ellátott, személyeskedő, felesleges indulatokat gerjesztő, öncélú, a másik fél lejáratására és a közösség rombolására alkalmas, észérveket nélkülöző, provokáló tartalmakat.
  • Mértéktelen és értelmetlen hangulatjel használatot.
  • MLM-hez, "piramisjátékhoz", kereskedelmi, marketing vagy gazdasági tevékenységhez tagok, vásárlók gyűjtését, szervezését, regisztrációra invitálást
  • Ingyenes hirdetést, reklámot.

Az adatkezeléssel és szabályokkal kapcsolatos változások

Felhívjuk rá a figyelmet, hogy az itt megjelenített szabályozás időről időre változhat. Ezen változások során a felhasználói jogokat csak abban az esetben korlátozzuk, ha erre a figyelmüket pontosan felhívtuk.  A mindig hatályos változata a szabályoknak ezen az oldalon található. Amennyiben ezeket a szabályokat érintő jelentős  változást eszközölünk, akkor ezt a változtatást emailben, illetve magában a szótár portálon megjelenő tartalomban jelezzük.